Informacje o firmie
Nasza oferta na CD
Dane teleadresowe
Powrót na stronę gówną

PRZEZNACZENIE :
do obr�bki du�ych element�w - p�askownik�w, kszta�townik�w, profilii, rur w �uki lub okr�gi. Obr�bka element�w odbywa si� "na zimno".

DANE TECHNICZNE :
- Maszyna o nap�dzie elektrycznym.
- Zasilanie 400 V;
- Moc 3 kW

PRZEKROJE MATERIA��W DO GI�CIA :
- kwadrat 30mm x 30mm ? gat. St3S
- pr�t p�aski 30mm x 6mm ? gat. St3S
- kszta�townik (profil) 40mm x 27mm

;

ZOBACZ R�WNIE� www.przyczepyhandlowe.pl