Informacje o firmie
Nasza oferta na CD
Dane teleadresowe
Powrót na stronę gówną
Walcarka

PRZEZNACZENIE :
Zakuwarka s�u�y do zakuwania / zaprasowywania ko�c�wek pr�t�w kwadratowych, p�askownik�w, pr�t�w okr�g�ych przeznaczonych w dalszym procesie technologicznym do wytwarzania element�w kutych typu "C", "S", "Spirali Archimedesa" i innych, w charakterystyczny wz�r (zdj�cie poni�ej). Do prawid�owej pracy wymagane jest rozgrzanie metalu poddawanego obr�bce, za pomoc� pieca hartowniczego firmy "Bodex".

DANE TECHNICZNE :
- Maszyna o nap�dzie elektrycznym.
- Zasilanie 400 V;
- Moc 3 kW;
Przekroje pr�t�w :
- kwadrat : 14x14 mm gat. St3S
- p�askownik : do 16 mm gat. St3S
- pr�t okr�g�y : �rednica 14 mm
Waga : 350 kg
ZOBACZ R�WNIE� www.przyczepyhandlowe.pl