Informacje o firmie
Nasza oferta na CD
Dane teleadresowe
Powrót na stronę gówną
Skręcarka

PRZEZNACZENIE :
Skr�carka s�u�y do wzd�u�nego skr�cania pr�t�w o przekroju kwadratowym lub p�askich, uwzgl�dniaj�c spr�ysto�� materia�u, o dowoln� liczb� obrot�w. Pracuje g�owicami, kt�rymi s� uchwyty tokarskie samocentruj�ce, umo�liwiaj�c pewne zamocowanie pr�ta kwadratowego od 6mm do 20mm. Maszyna jest sterowana cyfrowo. Skr�carka posiada mechanizm zapobiegaj�cy odkszta�caniu skr�canego pr�ta przez si�y bezw�adno�ci w chwili zatrzymania procesu skr�cania.

DANE TECHNICZNE :

Wymiary : dł/szer/wys 2000mm /400mm /1350 mm
Przekroje skręcanych prętów :
- od 6 do 20 mm gat. ST3S
- pr�t p�aski : 30mm x 10mm - gat. ST3S
Napęd : silnik elekt 380V , 1300 obrotów /min. 0,37 KW
Waga całości : 350 kg

ZOBACZ R�WNIE� www.przyczepyhandlowe.pl